Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Jeugdigen

Zoals volwassenen problemen ervaren in het leven, geldt dit ook voor kinderen en jongeren. Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard of komen ouders zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt het niet en nemen de zorgen toe.

Wij werken graag met u en het kind of de jeugdige zelf om de behandeling voor uw kind op maat maken.

Diagnostiek & behandeling kinderen

Aanmelding
Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken welke hulp er nodig is en worden afspraken gemaakt over het traject. Vanaf twaalf jaar kunnen kinderen mee komen naar de eerste afspraak.

Wanneer ouders gescheiden zijn, is er van beide (gezagdragende) ouders toestemming nodig om een kind bij de praktijk te kunnen aanmelden. Vanaf 12 jaar moeten kinderen hun handtekening onder het aanmeldingsformulier zetten.

Onderzoek
Om een goed beeld van de klachten te krijgen, is meestal onderzoek nodig. Dit kan variŽren van een enkele vragenlijst tot een uitgebreid onderzoek naar intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig wordt in overleg met de ouders aan de leerkracht of mentor gevraagd een vragenlijst in te vullen. De bevindingen van het onderzoek worden met de ouders besproken.

Behandeling
De behandeling van kinderen vraagt een specifieke aanpak. Oudergesprekken zijn onderdeel van de behandeling. Deze gesprekken kunnen door de behandelaar van uw kind of door een collega binnen de praktijk worden gevoerd. In de behandeling wordt gewerkt met verschillende technieken waarbij gekeken wordt welke het beste aansluit bij de klachten en de ontwikkeling van het kind.

Diagnostiek & behandeling jongeren
De puberteit is voor de meeste ouders een moeilijke fase in de opvoeding. Soms hebben de ouders een probleem met hun kind. En soms hebben jongeren een probleem met hun ouders.

Aanmelding
Jongeren tot 16 jaar kunnen door hun ouders bij de praktijk worden aangemeld. Vanaf twaalf jaar komen kinderen mee naar de eerste afspraak. Wanneer ouders gescheiden zijn, is er van beide (gezagdragende) ouders toestemming nodig om een kind bij de praktijk te kunnen aanmelden. Vanaf 12 jaar moeten kinderen hun handtekening onder het aanmeldingsformulier zetten. Vanaf 16 jaar zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor hun aanmelding bij de praktijk.

Onderzoek
Om een goed beeld van de klachten te krijgen, is meestal onderzoek nodig. Dit kan variŽren van een enkele vragenlijst tot een uitgebreid onderzoek naar intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bevindingen van het onderzoek worden met de ouders besproken. Vanaf 16 jaar beslist de jongere wie geÔnformeerd wordt over de bevindingen van het onderzoek.

Behandeling
Er wordt een behandelplan opgesteld, waarbij ook aandacht is voor praktische zaken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en huiswerkopdrachten. Wanneer contact met ouders of school nodig is, bij jongeren tussen de 12-15 jaar, gebeurt dit in overleg. Vanaf 16 jaar is toestemming van de jongere nodig.