Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie
In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliŽnt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliŽnt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliŽnt beter passend gedrag. De cliŽnt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeŽn, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliŽnt of deze wijze van denken reŽel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Voor uitgebreide informatie zie www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliŽnt en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliŽnt. de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden.

IBSR
Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is een geprotocolleerde methode om cognities experiŽntieel en meditatief uit te dagen. Er wordt een appŤl gedaan op de innerlijke wijsheid, in plaats van vooral op de ratio, zoals bij de klassieke cognitieve technieken. Door de houding van de therapeut en door bepaalde vragen is het wezenlijk anders dan andere cognitieve technieken. Er is aandacht voor de emotionele beleving en voor alle gevolgen van het geloof in de gedachte.

De cliŽnt krijgt snel emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over zichzelf en de ander. Het resultaat is: helderheid, opluchting, vermindering van angst, herkennen van projecties, verlossing uit de slachtofferpositie en toename van autonomie en vrijheid. IBSR kan toegepast worden op automatische gedachten, regels, normen, kernovertuigingen, oordelen en eisen. Bij volwassenen, kinderen, ouderen, partners en in groepen.

Schematherapie
Schema's zijn rigide overtuigingen, die je vanaf je vroege jeugd hebt ontwikkeld, over jezelf - de ander - de wereld. Voorbeelden van schema's zijn: isolement, verlating, perfectionisme, etc. Schema's, ze worden ook wel valkuilen genoemd, worden getriggerd als zich in het hier-en-nu situaties voordoen, die sterk lijken op die situaties in je vroege jeugd waarin de schema's zijn ontwikkeld. Op dat soort momenten ervaar je sterke negatieve emoties en disfunctionele gedachten over jezelf. Schematherapie kan je helpen om je valkuilen te leren kennen en om andere manieren te vinden om ermee om te gaan.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. zie ook: http://www.emdr.nl/wp-content/uploads/2015/10/EMDR_Folder_Clienten.pdf