Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Vergoedingen

PSYLB heeft geen contracten met zorgverzekeringsmaatschappijen, maar de behandeling kan achteraf wel (gedeeltelijk, 70-100%) worden vergoed. Dit betekent dat u de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of kijkt u op deze link:https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2020/

Aanvullend verzekerd
Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed door de basis- of specialistische GGZ. Vergoeding van deze zorg kan soms wel geschieden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg).

Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient u eerst een doorverwijzing te krijgen van uw huisarts. Deze verwijzing neemt u mee naar de eerste afspraak. Tijdens de intake, stelt u samen met de psycholoog een behandelplan op waarin wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Sinds 2014 is het niet meer zo dat u per uur een vergoeding krijgt, maar per tijd-pakket. Deze pakketten worden ook wel ‘prestaties’ of ‘trajecten’ genoemd.

De prestaties zijn onderverdeeld in: (max NZA tarief)

  • Kort: tussen de 1 en 5 gesprekken
  • Middel: tussen de 6 en 8 gesprekken
  • Intensief: tussen de 9 en 13 gesprekken
Ook is er nog de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’
Intake gesprek à 90 minuten

Het onvolledig behandeltraject geldt als na het eerste gesprek blijkt dat u niet op de juiste plek zit of zelf besluit de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. (‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.)

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandsche Zorg Autoriteit in 2017 (NZA). Alle bedragen zijn vrij van BTW omdat het onder medische zorg valt.

Eigen risico
De zorgverzekering 2021 kent een eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Geen gebruik maken van uw verzekeraar
Indien u de gesprekken liever niet declareert bij uw verzekeraar, kan dat ook en hanteren wij het tarief dat u terug vindt op onze pagina tarieven.

Nog vragen?
Zorg ten allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. U kunt altijd overleggen en vraag zeker ook informatie op bij uw zorgverzekeraar!