Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Tarieven NZA

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (Basis GGZ) leveren aan ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden als volgt in rekening mag worden gebracht:
 • De vier zorgvraagzwaarteproducten met maximaal de bijhorende bedragen
  CodePrestatieMaximumtarief 2021Maximumtarief 2020
  180001Kort 522,13 503,47
  180002Middel 885,01853,38
  180003Intensief 1434,96 1383,65

 • De prestatie Onvolledig behandeltraject met maximaal het bijhorende bedrag (in euro's):
 • ledig behandeltraject met maximaal het bijhorende bedrag (in euro's):
  CodePrestatieMaximumtarief 2020 / 2021
  180005Onvolledig 219,53 / 228,04

 • Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort kunnen de volgende prestaties met maximaal de bijhorende bedragen (in euro's)in rekening worden gebracht:
  CodePrestatieMaximumtarief 2020 / 2021
  194073 / 198300 OVP nietbasispakketzorg109,76 / 114,41 per consult
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en is geldig tot 31 december 2021