Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Kwaliteit

Psychologen zijn gehouden aan de beroepscode zoals vastgelegd in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), waaronder het tuchtrecht valt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van onze deskundigheid en kwaliteit. Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.

Op het intakeformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft voor uitwisseling van
informatie met uw huisarts. Indien het wenselijk is informatie bij andere
hulpverleners op te vragen zal aan u apart schriftelijk toestemming worden
gevraagd. Tijdens vakanties of ziekte wordt door collega's waargenomen.