Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Kwaliteitsbewaking

PSYLB hecht veel waarde aan kwaliteitsbewaking. Daarom is de praktijk verbonden aan verschillende beroepsverenigingen en is de behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden waaronder intercollegiale toetsing.

Uw rechten als cliŽnt zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Verder is PSYLB gehouden aan de beroepsethiek van het NIP. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dat u recht heeft op inzage in uw dossier en dat er zonder uw toestemming geen gegevens worden verstrekt aan derden/ andere behandelaars. Indien u klachten heeft over de behandeling kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Als professionals in de gezondheidszorg zorgen we ervoor dat we altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo bent u ook bij PSYLB verzekerd van de beste behandeling van dit moment.

Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt u tijdig geÔnformeerd.