Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Klachten

Indien u ontevreden bent over het contact of de hulpverlening kunt u dat uiteraard bij mij aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. Informatie over de klachtenregeling is te verkrijgen bij de praktijk.